คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1086/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใดมิได้รับอนุญาตให้มีปืนแม้เอาปืนที่จดทะเบียนแล้วไปใช้ก็ต้องมีผิดตามกฎหมายข้างบน แต่ทั้งนี้ต้องแล้วแต่เหตุผลเป็นเรื่อง ๆ ไป ว่าควรลงโทษหรือควรยกเว้นโทษให้ อาชญา ม. 50 ใช้ปืนบรรจุดินยิงขู่สุกรที่เข้ามากินถั่วมันในไร่เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ (เทียบฎีกาที่ 267/2461)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ร.ศ.131 มาตรา 34

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android