คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1074/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องว่าจำเลยเบิกความเป็นพะยานในคดี 2 สำนวน ข้อความไม่ตรงกัน แต่หาได้ชี้ในฟ้องว่าอย่างไหนเป็นจริงอย่างไหนเป็นเท็จดังนี้เป็นฟ้องเคลือบคลุมต้องยกฟ้องโจทก์ อาชญา ม. 118 เบิกความเท็จ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android