คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1067/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ภรรยารับชำระหนี้ของสามีภรรยาด้วยกันท่านว่าเป็นนิติกรรมตาม ม.38 แต่จะผูกพันสามีเพียงใด แล้วแต่ว่าสามีจะอนุญาตให้ภรรยารับชำระหนี้นั้นหรือไม่ พฤตติการณ์อย่างไรเรียกว่าสามีอนุญาตให้ภรรยารับชำระหนี้แทน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android