คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1062/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ศาลเดิมอนุญาตให้จำเลยแก้คำให้การได้หรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของศาลไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย
หน้าที่นำสืบ เมื่อจำเลยปฏิเสธโจทก์ต้องนำสืบก่อน ประเด็นข้อใดที่มิได้โต้เถียงกันมาแต่ศาลล่างจะมาเถียงชั้นฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android