คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำยอมความที่ทั้ง 2 ฝ่ายทำกันไว้ ฝ่ายใดไม่ปฎิบัติตามแล้วจะนำคดีมาฟ้องศาลขอให้พิจารณาอีกไม่ได้ต้องร้องขอให้ศาลบังคับตามยอมค่าทนายที่ไม่ได้แก้ฎีกา
โจทก์ทั้งราคาที่ดิน 200 บาท และค่าเสียหาย 150 บาท
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 108

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android