คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1059/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หมิ่นประมาท
วิธีพิจารณาแพ่ง ความรับผิดในทางแพ่งถูกฟ้องคดีอาชญาศาลลงโทษแล้วหาตัดสิทธิฟ้องเรียกค่าสินใหมในทางแพ่งไม่ คู่ความเป็นคนบังคับอังกฤษ ฎีกาได้แต่ในข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 - 438

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
กียอง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android