คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 70/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กฎกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการพะนัน พ.ศ.2473 ข้อ 2(4) 8 กฎกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการพะนันยกเลิกกฎ ฯ เก่าลงวันที่ 24/2/2476 เล่นไพ่ตองพะนันเกินกำหนดเวลามีผิด ประกาศนับเวลาในราชการลงวันที่ 10/2/2460 เมื่อพ้นเที่ยงคืนไปแล้วต้องนับเป็นวันใหม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 4-9

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android