คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องเคลือบคลุมอำนาจศาลที่จะสั่งให้แก้ฟ้อง วิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลเดิมไม่รับฟ้องเปนปัญหากฎหมาย พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android