คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 68/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การค้ำประกันมีแต่หลักฐานเป็นหนังสือก็เป็นการเพียงพอเซ็นชื่อเป็นภาษาจีนนับว่าเป็นลายมือชื่อตาม ป.พ.พ.มาตรา 9 ลายมือชื่อจะเป็นภาษาใดก็ตามไม่ใช่แกงใดหรือเครื่องหมายอย่างอื่นจึงไม่จำต้องมีพะยานรับรองบอกว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นผู้นี้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9-680

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android