คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 67/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นิติบุคคล กรมพระคลังข้างที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องความได้อ้างฎีกาที่ 3/2477 ตัวแทน อธิบดีกรมพระคลังข้างที่เป็นผู้แทนกรมพระคลังมีอำนาจฟ้องคดีได้เองซึ่งมีอำนาจตั้งให้ผู้อื่นฟ้องแทนได้ วิธีพิจารณาความแพ่ง อำนาจฟ้องผู้ได้รับมอบอำนาจจาก อธิบดีกรมพระคลังข้าที่ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับการตั้งแต่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android