คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1042/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญายอมต้องลงลายมือชื่อทุก ๆ คน และต้องทำเป็นหนังสือ
ที่ดิน ชื่อในโฉนดร่วม
วิธีพิจารณาแพ่ง สัญญายอมความโจทก์ 2 คน ๆ หนึ่งทำยอมอีกคนหนึ่งไม่ได้ลงชื่อด้วย สัญญานั้นใช้ไม่ได้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android