คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 566/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตั้งเครื่องไฟฟ้าเพื่อทำการฉายภาพยนตร์ยังไม่มีผิดตามกฎหมายข้างบน
การทำไฟฟ้าสำหรับฉายภาพยนตร์ไม่ต้องขอรับพระบรมราชานุญาตหรือรับสัมปทาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ.2471 มาตรา 4 - 5 - 8

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android