คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 314/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดฐานนี้เปนอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีเจ้าทุกข์ ผู้เสียหายคือผู้ซื้อลอตเตอรี่ เงินยักยอกให้คืนแก่เสือป่าตัวการไม่ต้องรับโทษเท่ากันแลไม่ควรรับความลดหย่อนตามมาตรา 68 เรียงกะทง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319

ผู้พิพากษา

นรเนติ
ศรี
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android