คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 536/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จับน้ำตาลเมาได้จากจำเลยแต่ โจทก์สืบไม่ได้ชัดว่ามีแอลกฮอลต้องยกฟ้องโจทก์
หน้าที่นำสืบโจทก์ว่าจำเลยมีน้ำตาลเมาต้องนำสืบว่าน้ำตาลนั้นมีแอลกอกฮอลดื่มได้อย่างสุราจึงจะลงโทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 3-4
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 3-4
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2460 มาตรา 1
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 34

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android