คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 531/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าแสดงความคิดเห็น
จะยก 2 มาตรานี้มารวมกัน ขอให้ลงโทษผู้จัดการแลกรรมการของบริษัทที่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ในทางอาชญาไม่ได้
กรมอากาศยานเป็นนิติบุคคล
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282-283
  • พระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2470 มาตรา 33-25
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android