คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 300/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลโปริสภาไต่สวนพยานโจทย์แล้วว่าคดีไม่มีมูลให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ยืนโจทย์ฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 5
  • พระราชบัญญัติตั้งศาลโปริสภา ร.ศ.111 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

จินดา
หริศ
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android