คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 512/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาค้ำประกันที่มีกำหนดเวลาเมื่อเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ต่อไปจากสัญญาเดิมโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน ๆ หลุดพ้นจากความรับผิดชอบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android