คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 505/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จับของกลางได้จากจำเลย จำเลยแสดงกิริยาพิรุธดังนี้
ทำให้เห็นว่าจำเลยได้ของกลางไว้โดยรู้แล้วว่าได้มาจากการทำผิดกฎหมาย
หน้าที่นำสืบโจทก์หาว่าจำเลยลักต้องนำสืบให้สม หลักวินิจฉัย
ศาลเดิมว่าลักทรัพย์
ศาลอุทธรณ์ว่ารับของโจรฎีกาเป็นปัญหากฎหมายได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 321
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 321
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android