คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 483/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำบัญชีเครือญาติไม่เต็มบริบูรณ์ ไม่มีผิด
ปัญหากฎหมาย คดีมีมูลที่จะดำเนินการพิจารณาต่อไปหรือไม่เป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 118-226-22
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 118-226-22

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android