คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 277/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัวการตัวแทน ถ้าสัญญาใหม่ต้องอ่านไปกับสัญญาเก่าแล้ว สัญญาใหม่ไม่ล้างสัญญาเก่าข้อกฎหมายที่ไม่ได้กล่าวไว้แต่ในชั้นศาลล่าง จะยกขึ้นมาในศาลฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android