คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 479/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีแบ่งมฤดกชายที่มีภรรยาหลายคน
ภรรยาร้างไม่มีสิทธิได้รับสมรสระวางที่ร้างกัน
การหักสินเดิมของภรรยาร้างที่ศูนย์สิ้นไปแล้วนั้นให้หักจากทรัพย์สินสมรสที่เกิดก่อนร้างกันไม่ใช่หักจากกองมฤดกทั้งหมด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android