คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 432/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดฐานลักทรัพย์ต้องมีเจตนาจึงจะมีผิด คำว่า "แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้" หมายความอย่างไร
ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลล่าง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 288-43-6 ข
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 288-43-6 ข
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 288-43-6 ข

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android