คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 428/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เผาหญ้าในนาของตนไฟได้ลามไปไหม้ป่าหวายของผู้อื่นเข้ามีผิดตาม ม.201 ข้อ 1
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 187-201 ข้

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android