คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 427/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดตาม ม.187 ต้องปรากฎว่าจำเลยมีเจตนาร้าย จำเลยเผาป่าในที่ของจำเลยเพลิงลามไปไหม้ต้นยางของผู้อื่นเสียหายมีผิดตาม ม.201 ข้อ 1 หาใช่ ม.187 ไม่ (ฎีกาที่ 16/56)
จำเลยเป็นคนชะราอายุ 80 ปีควรได้ยกเว้นโทษจำคุก
คนบังคับอังกฤษเป็นคู่ความฎีกาได้แต่ปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 187-201 ข้
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 187-201 ข้
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 187-201 ข้

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android