คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1040/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เงินค่าปรับเป็นเงินพินัยหลวงย่อมระงับไปด้วยความมรณะเงินสินบนนำจับเป็นหนี้สินทางแพ่ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 77 - 12

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android