คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1033/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าตัดสินเกินคำขอ สมยอมกันไถ่ถอนจำนองแล้วจำนองกันอีกโดยสมยอม จำนองเดิมใช้ได้
เรื่องนี้ผู้ร้องมาศาลโดยไม่บริสุทธิ์ การไถ่ถอน ถึงแม้จะสมยอม+ น่าจะไม่มีบุริมสิทธิ์ +
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

มนธา
หริศ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android