คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 864/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเคยต้องโทษและพ้นโทษมาแล้วยังไม่เกิน 5 ปี มากระทำผิดในขณะต้องโทษเรื่องอื่นอยู่ ก็เพิ่มโทษได้
อ้างฎีกาที่ 649/2477่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293 - 60 -

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อมาตย์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android