คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1013/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หน้าที่นำสืบ คู่ความขอให้ศาลวินิจฉัยว่าข้อความในหนังสือเป็นหมิ่นประมาทหรือไม่โจทก์ต้องนำสืบก่อนว่าได้มีคนไม่น้อยกว่า 2 คน ได้ทราบข้อความนั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 282

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android