คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 862/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยบุกรุกเข้าไปทำเหมืองแร่ในที่ของผู้อื่นและทำลายทรัพย์บางอย่าง แต่อยู่ในเขตต์ที่ได้รับประทานบัตร์โดยเชื่อว่าด้วยสุจริตว่าจำเลยมีสิทธิที่จะทำได้ยังไม่มีผิดฐานบุกรุกหรือทำให้เสียทรัพย์ ฎีกาอุทธรณ์ สัญญาทางพระราชไมตรีคดีที่คนในบังคับอังกฤษเป็นคู่ความ ๆ ฎีกาได้แต่ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 มาตรา 51

ผู้พิพากษา

ฮอลลันด์
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android