คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1005/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยหนีไปครั้งแรกคดีเรื่องหนึ่ง แต่จับจำเลยได้ในคดีอีกเรื่องหนึ่ง แล้วจำเลยหนีไปอีกนายประกันต้องรับผิดตามที่สัญญาถือว่าเป็นการประกันรวมตลอดกันไป การปรับนายประกัน ศาลมีอำนาจลดหย่อนค่าปรับให้นายประกันก็ได้ แล้วแต่พฤตติการณ์เป็นเรื่อง ๆ ไป
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android