คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 597/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยาน การ+สูตร์น้ำสุราเวลาจับสุราได้วัดได้ 26 ดีกรี +เจ้าพนักงานผู้จับเอาไปกลั่นแล้ววัดได้ 70 ดีกรีเศษ และทำลับหลังจำเลย ศาลในรับฟ้องลงโทษจำเลย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android