คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 966/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีล้มละลายคู่ความจะฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ข้อกฎหมายที่อ้างในฎีกาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงฟังไม่ขึ้น
สัญญา เปียหวย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 79
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 79

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android