คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ต่างทำร้ายกันจะยกมาตรา 55 มาใช้ไม่ได้ วิธีพิจารณาจำเลยบางคนที่มิได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีอำนาจปล่อยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55

ผู้พิพากษา

หริศ
จินดา
นรเนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android