คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 381/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก สัญญาแบ่งมฤดก เป็นสัญญาปราณีประนอม
ใช้สำหรับผู้ที่เป็นคนแบ่งมฤดก
คัดค้านเอกสาร ต้องค้านเสียแต่แรก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 - 851
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 - 851
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 850 - 851

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android