คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 371/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ที่ศาจเจ้าทอดทิ้ง ปกครองปรปักษ์ได้
ไม่ใช้กับที่ศาลเจ้าร้าง กฎเสนาบดีว่าด้วยศาลเจ้า พ.ศ.2464 ไม่ล้างกฎหมายเบ็ดเสร็จบทที่ 42
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android