คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เป็นพะยานความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ถ้าประจักษพะยานฟังไม่ได้ วิจักษขณพะยานไม่มีน้ำหนัก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • กฎหมายลักษณะพยาน

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android