คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไม้เครื่องเกวียนก็ต้องเสียค่าภาคหลวง จำเลยมีไม้ซึ่งต้องเสียค่าภาคหลวงไว้ โดยมีมูลเหตุแห่งสงสัยว่าจะได้มาโดยไม่สุจริตดังนี้เจ้าพนักงานมีอำนาจที่ส่งอำเภอไต่สวนได้
ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ระเบียบคณะกรรมการ มาตรา 6 - 11
  • อาชญา มาตรา 268
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 268

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android