คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2524/2529

 แหล่งที่มา: ADMIN
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยโอนโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างไปทำงานที่บริษัทม.จำกัดอันเป็นบริษัทในเครือของจำเลยโดยความยินยอมของโจทก์ทั้งสองแต่อายุการทำงานของโจทก์ทั้งสองขณะทำงานกับบริษัทม.จำกัดแยกต่างหากจากการทำงานขณะที่เป็นลูกจ้างจำเลยเพราะบริษัทดังกล่าวไม่ยอมนับเวลาทำงานติดต่อให้ดังนี้ถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองแล้วจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแต่การที่โจทก์ทั้งสองสมัครใจไปทำงานกับบริษัทม.จำกัดนั้นเท่ากับโจทก์ทั้งสองสมัครใจให้จำเลยเลิกจ้างโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสอง.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582
  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 582

ผู้พิพากษา

สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์
สมบูรณ์ บุญภินนท์
เพียร สุมิระ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android