คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 940/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าประมาท เลินเล่อ เอาปืนมีลูกมาเล่น ปืนลั่น ทำให้ตาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 252

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android