คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 175/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประหารชีวิตร์ หมายเหตุศาลล่างลงโทษต้องกัน+ สอาดเห็นว่าควรเสนอให้อธิบดีทราบ แต่เสนีย์ ว่าไม่ต้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android