คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 936/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าพนักงานมีหน้าที่ไปเบิกเงินจากคลังแล้วเอาไปเสีย เรื่องใดที่ยุตติกันชั้นศาลล่างคู่ความไม่คัดค้านแล้วศาลจะรื้อฟื้นขึ้นมาวินิจฉัยย่อมไม่ชอบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 131

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android