คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 158/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ที่สาธารณกลายสภาพวิธีพิจารณาความแพ่ง หน้าที่นำสืบ +สาธารณตื้นเขินขึ้นและรัฐบาลขายให้แก่เอกชนแล้ว++ว่าเป็นสาธารณสมบัติต่อไป เจ้าของที่ดินต่ำจำจ้อง+น้ำซึ่งไหลตามธรรมดาจาก+มายังที่ของตน แต่ไม่จำต้องรับน้ำที่ใช้แล้วระบายทิ้ง เจ้าของทีดินทำท่อระบายน้ำผ่านที่ดินของผู้อื่นมานาน แต่ได้นำสืบว่าการระบายน้ำเช่นนั้นเป็นประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์ของตนแล้วจะอ้างภาระจำยอมไม่ได้ต้องให้เขาก่อตึกของตนรุกที่คนอื่น ในการก่อสร้างนั้นผู้รับจ้างให้ ตึกของเจ้าของที่แตกร้าว ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายให้แก่เขา ลักษณพะยาน ผู้ชำนาญการพิเศษ +คำพะยาน พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ. ++++ ม. 4 +เดิมทุนทรัพย์เกินกว่าของ+บาทฎีกาข้อเท็จจริงได้ +คดีฟ้องแย้งซึ่งมีทุนทรัพย์+ของสันบาทฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android