คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ยกให้ ปกครอง ปรปักษ์ ยกที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญแลบ้านเรือนให้แก่กันตามประมวลแพ่งฉะบับเก่าต้องทำเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานจึงจะสมบูรณ์ที่บ้านต้องปกครองปรปักษ์มาตั้ง 9-10 ปี จึงจะได้ กรรมสิทธิ
วิธีพิจารณาแพ่ง ขัดทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 (ฉะบับ

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android