คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 136/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+เด็ดขาด +บังคับคดี +บังคับคดีเรื่องขับไล่ +จากที่ดิน จำเลยจะอ้างว่าจำเลยได้ +เป็นที่ดินจากคนอื่นซึ่งเนื่อง+ข้อต่อสู้เดิมนั้นไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

นล
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android