คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 122/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หน้าที่นำสืบ คำรับสารภาพ +พะยาน +พะยาน อาจมีอำนาจพิเคราะห์ ดูวัตถุพะยานว่าจะเป็นมาตราวุธหรือไม่ +ตามสภาพของวัตถุของกลางไม่เป็นสาตราวุธ ถ้าโจทก์ยืนยันว่าเคยใช้กันเป็นมาตราวุธก็เป็นหน้าที่โจทก์น่าสืบ ถ้าโจทก์ไม่นำสืบและถึงแม้จำเลยรับว่าเป็น+าตราวุธศาลก็ไม่รับฟังว่าเป็นสาตราวุธได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.129 มาตรา 335
  • อาชญา มาตรา 6
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android