คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 873/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เล่นไพ่ระวางญาติมิตร์ในห้องรับประทานอาหารแห่งที่พักเดินทางมีผิดอย่างไรเรียกว่าเคหะสถานตามกฎกระทรวงมหาดไทย ข้อ 8 เล่นไพ่ระวางญาติมิตร์ในห้องรับประทานอาหารแห่งที่พักเดินทางมีผิดอย่างไรเรียกว่าเคหะสถาน ตามกฎกระทรวง มหาดไทยข้อ 8
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android