คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 797/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรเรียกว่าฟ้อง เคลือบคลุม พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมายฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่เป็นปัญหากฎหมายการกระทำผิดเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android