คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตั้งทุนทรัพย์ชั้นอุทธรณ์เพิ่มขึ้นให้สูงกว่าศาลเดิมได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์เมื่อคู่ความตั้งทุนทรัพย์เกินสองพันบาทแล้ว คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงได้ คำแถลงการณ์ของทนายชั้นฎีกา ไม่ใช่ข้อฎีกา ศาลฎีกาไม่รับฟัง เทียบฎีกาที่ 738 - 739/75
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android