คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนำศพเข้าไปฝังในที่ธรณีสงฆ์ ซึ่งเจ้าพนักงานห้าม มีความผิด พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ม.123
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334
  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 123

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android