คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 927/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยาน คำของพะยานที่เบิกความถึงเหตุการณ์ในตอนที่ตนมึนเมาจนไม่มีสตินั้น รับฟังไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 314

ผู้พิพากษา

อมาตย์
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android